Детали видео

Tanatarov Akzhurek (KAZ) vs Navruzov Ihtiyor (UZB) 70 kg. Final. New Dehli 2017

Wrestling ASIAN Championships NEW DEHLI 2017

#TanatarovAkzhurek
#ТанатаровАкжурек
#Вольнаяборьба